Cafe ’t Poshoes

Café ’t Poshoes Beesel

Café ’t Poshoes is een gezellig café in het hartje van Beesel. De huiskamersfeer van het café staat garant voor gezellig borrelen, maar zeker niet voor wilde feesten. Genieters zijn hier op het juiste adres. Bezoekers van de Bed & Breakfast kunnen via een aparte toegang hun gastenverblijf bereiken en ondervinden zo geen hinder van de caféactiviteit. Hoewel het zeker aan te raden valt om nog een gezellig slaapmutsje te komen nuttigen.

Café 't Poshoes Terras in de nacht

Maak kennis met de andere gasten of met de lokale dorpsbewoners en proef de heerlijke Lindeboom bieren die Café ’t Poshoes op tap heeft.

Carnaval in Café ’t Poshoes

Geschiedenis van Café ’t Poshoes

In 1781 woonde op deze plaats de smid Jan Fijten en zijn vrouw Christina Tijssen. Dit huis werd in augustus 1788 na een gedwongen verkoop eigendom van Hendrikus Janssen. Het gezin Fijten verhuisde hierna naar de Bakhei. Schatheffer Hendrikus Janssen en zijn vrouw Wilhelmina Gerits verkochten het huis aen de Plaets in juni 1791 alweer in twee delen en verhuisden daarop naar Bussereind.
Het voorste gedeelte van het huis werd nu eigendom van Gradus Reijnders en Berdina Berdij. De andere helft kwam in handen van Joannes van Beesel, een tot katholiek gedoopte jood. Gradus en Berdina lieten het huis na aan hun zoon Frans, die in 1823 trouwde met Anna Margaretha Thewissen, met wie hij enkele kinderen had.

Na haar overlijden hertrouwde Frans in 1833 met Agnes Geraets. Tijdens een storm om 29 januari 1836 werd het huis van Frans Reijnders ernstig beschadigd, evenals dat van zijn buurman, de smid Jan Quicken. Twee weken later schreef de burgemeester dat “in deze gemeente twee huiser door den stormwind zijn ingestort geworden, eerstens het huis toebehorende aan Reijnders Francis, dagloner wonende in deze gemeente, welk huis als huisraad aan een waarde van zes honderd franken beschadigd is, tweedens het huis van de weduwe Jan Quicken, dagloonster en nabuurvrouw van den bovengenoemde, is voor een som van drie honderd franken beschadigd”. Het betrof in beide gevallen arme huishoudingen die met handarbeid de kost moesten verdienen. Kennelijk werden de huizen herbouwd. Frans Reijnders, die in inmiddels naar Swalmen was verhuisd, verkocht zijn woning op 3 maart 1855 aan Frans Willem Beelen uit Belfeld en Cornelia Huberta Janssen uit Beesel. In juli 1855 kochten zij tevens het aandeel van de familie Quicken.

De nieuwe aankopers waren nog ongehuwd maar zaten kennelijk al vol plannen. Nadat ze hun huwelijkse voorwaarden overeen waren gekomen gaven zij elkaar in juli 1857 het ja-woord. Beelen overleed in 1875, slechts 52 jaar oud. In februari 1876 werd op verzoek van de weduwe Beelen en haar kinderen Jacques, Lucia en Guillaume een inventaris opgemaakt van de nalatenschap.

Aad Poshoes Bed and Breakfast Limburg

In het begin van de 20e eeuw was het pand eigendom van Jacob Schoenmakers en Catharina Hubertina Stroucken. Deze familie beheerde er tussen september 1909 en 1928 het hulppostkantoor van Beesel en op de foto (rond 1920) zien we dan ook vader Jacob en zijn dochter Maria. Let ook de de brievenbus links onder in de gevel.

In 1930 werd het huis bij een grondige verbouwing weer in tweeën gedeeld. In het rechter deel was enige tijd slijterij Janissen gevestigd, later computerwinkel RoRo. In het voorjaar van 2008 kregen beide panden echter een ingrijpende facelift waarbij de gevelindeling uit het begin van de 20e eeuw weer grotendeels werd hersteld. In het pand is nu ons café dat op 20 juni 2008 feestelijk werd geopend.